Χασάπικος

Ο Χασάπικος, έχει την προέλευσή του κάπου στο Βυζάντιο. Είναι η εξέλιξη του μακελλάρικου χορού, οπού χορευόταν απο κρεοπώλες και σφαγείς στην Κωνσταντινούπολη.

Η διάδοση αυτού του χορού οφείλεται κυρίως στη προβολή του, μέσω των διαφόρων κινηματογραφικών έργων, από το 1955, μέχρι και σήμερα

Χορεύεται ομαδικά από γυναίκες και άντρες, με θεαματικές, αλλά και δύσκολες φιγούρες.

 

There is currently no content classified with this term.

While I dance I cannot judge, I cannot hate, I cannot separate myself from life. I can only be joyful and whole. That is why I dance. - Hans Bos
Subscribe to RSS - Χασάπικος